De SRV-wagen rijdt door het Oostelijk Rivierengebied!


Het was toch een beetje ons kindje geworden. In 2021 en 2021 reed de SRV-wagen van het Gelders Genootschap vanuit het project 'Een nieuwe tijd' door de Achterhoek. Gewoon Groen zette voor diverse Achterhoekse gemeenten een programma neer én organiseerde het eindfestival in de SSP-Hal op het DRU Industriepark. De SRV-wagen heeft onlangs een metamorfose ondergaan en rijdt de komende maanden vanuit het project 'Naoorlogs erfgoed' door het Oostelijk Rivierengebied. Gewoon Groen is nauw betrokken bij de organisatie van de tour. 

Aftrap in Arnhem

Gisteren vond de aftrap in Arnhem plaats. De SRV-wagen had een mooie plek bij de Eusebiuskerk, in het centrum van de stad. Wethouder Bob Roelofs en directeur Gelders Genootschap Renée Koning trapten samen af. Ieder vanuit hun eigen invalshoek vestigden zij de aandacht op de waarde van erfgoed uit de Wederopbouwtijd en Post '65. 

Werksessie Malburgen

Dezelfde ochtend vond een werksessie met medewerkers van de gemeente Arnhem plaats. Vanuit verschillende disciplines zoals woningbouw, erfgoed, ruimtelijke ordening en klimaat dachten collega's na over de waarden en opgaven voor de wijk Malburgen in Arnhem-Zuid. Wat maakt deze wijk zo speciaal en hoe kunnen we de wijk toekomstbestendig maken? Wat laten de klimaatscenario's van het KNMI zien voor deze wijk? Het leverde een mooie discussie op die 31 oktober tijdens het Stadsgesprek met stakeholders en bewoners wordt voorgezet. De SRV-wagen is hierbij ook aanwezig.


Slopen is niet altijd de juiste optie 

Ruim 60% van de woningvoorraad in Gelderland komt uit de periode 1945-1990. In de huidige tijd van woningnood en circulariteit liggen er grote opgaven rondom dit erfgoed. Slopen is daarbij niet altijd de juiste optie. Maar hoe pak je dit als gemeente aan? Hoe ga je om met het erfgoed uit deze periode? Samen met het Gelders Genootschap werken we aan een project over de waarden van dit naoorlogs erfgoed. Met een uniek programma over de omgang met dit erfgoed. 

De komende maanden bezoekt de SRV-wagen de gemeenten Nijmegen, Druten, Wijchen, Berg en Dal en Beuningen. En Gewoon Groen is er samen met het Gelders Genootschap bij. 

Populaire posts

Afbeelding

Terugblik 2022