Fruitbomen uitgraven in de modder

Vorige week hielp ik de Bomengroep Oude IJsselstreek een middagje. Er hadden zich zo'n 20 personen aangemeld voor het gratis uitgraven van kersen- en pruimenbomen. Locatie: de Fruitschuur in Gaanderen.  

Ik wees mensen de weg, gaf aanwijzingen, hielp met het sjouwen van de bomen en veegde zelfs beslagen brillenglazen schoon! De timing had beter gekund, want vanwege het hoge water was het een gigantische modderpoel. Deze werd naarmate de middag vorderde natuurlijk alleen maar erger! 

Er komen leuke mensen op zo'n oproep af, van heinde en verre. Mensen die hart voor groen hebben. En die heel veel groen in hun tuin, erf of weiland kunnen gebruiken. Natuurlijk wees ik hen ook op het bestaan van Stichting Struikroven: het redden van groen van de sloop! 

Vol energie en mooie verhalen en mét bemodderde kleding kwam ik thuis, weer helemaal het struikroofgevoel te pakken!

Populaire posts

Afbeelding

Terugblik 2022